Έγκριση δαπάνης σε βάρος του Κ.Ν.Ε. ΕURO 332,10€

Θέμα: Έγκριση δαπάνης σε βάρος του Κ.Ν.Ε. ΕURO 332,10€
Ημ/νια: 20/11/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΑΔΑ: Β4ΣΓΟΠ-ΘΞ8
Keywords
Τυχαία Θέματα