Έγκριση δαπάνης πληρωμής προμήθειας αεροπορικών εισιτηρίων Αθήνα-Βιέννη-Αθήνα και Θεσσαλονίκη-Βιέννη-Αθήνα στα πλαίσια του προγράμματος CC WATERS

Θέμα: Έγκριση δαπάνης πληρωμής προμήθειας αεροπορικών εισιτηρίων Αθήνα-Βιέννη-Αθήνα και Θεσσαλονίκη-Βιέννη-Αθήνα στα πλαίσια του προγράμματος CC WATERS
Ημ/νια: 27/04/2012
Φορέας: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΔΕΠ Α.Ε.
ΑΔΑ: Β4Λ8ΟΕ62-ΙΕΠ
Keywords
Τυχαία Θέματα