Έγκριση δαπάνης για τον σχεδιασμό και την εκτύπωση Βιβλίου Πεπραγμένων της ΕΕΑΕ για το έτος 2011.

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για τον σχεδιασμό και την εκτύπωση Βιβλίου Πεπραγμένων της ΕΕΑΕ για το έτος 2011.
Ημ/νια: 23/07/2012
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΔΑ: Β4ΙΖ469ΗΕΡ-0ΘΒ
Keywords
Τυχαία Θέματα