ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012.

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012.
Ημ/νια: 05/12/2012
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: Β45ΝΟΡΥΕ-ΝΛΥ
Keywords
Τυχαία Θέματα