ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ IMPORTEX

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ IMPORTEX
Ημ/νια: 05/12/2012
Φορέας: ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε)
ΑΔΑ: Β45Μ4691Β5-4Ψ7
Keywords
Αναζητήσεις
peugeot importex
Τυχαία Θέματα