Έγκριση Δαπάνης για αμοιβή Διευθύνοντα Συμβούλου της ΑΔΕΠ ΑΕ από 01/04/2012-30/04/2012

Θέμα: Έγκριση Δαπάνης για αμοιβή Διευθύνοντα Συμβούλου της ΑΔΕΠ ΑΕ από 01/04/2012-30/04/2012
Ημ/νια: 27/04/2012
Φορέας: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΔΕΠ Α.Ε.
ΑΔΑ: Β4Λ8ΟΕ62-ΔΣΕ
Keywords
Τυχαία Θέματα