ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 05/12/2012
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: Β4ΜΟΟΡΓΤ-ΧΣ9
Keywords
Τυχαία Θέματα