Έγκριση δαπάνης ποσού 56.29 € για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού στον ΚΑΝΑ.

Θέμα: Έγκριση δαπάνης ποσού 56.29 € για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού στον ΚΑΝΑ.
Ημ/νια: 13/06/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΛΦ1-Φ4Π
Keywords
Τυχαία Θέματα