«Έγκριση χορήγησης αμοιβής στους Διονύσιο Αρβανίτη και Βασίλειο Θανουρή για την παράδοση στην ΚΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, πενήντα αρχαίων αντικειμένων, που βρέθηκαν από το Διονύσιο Αρβανίτη σε αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας Βασιλείου Θανουρή»

Θέμα: «Έγκριση χορήγησης αμοιβής στους Διονύσιο Αρβανίτη και Βασίλειο Θανουρή για την παράδοση στην ΚΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, πενήντα αρχαίων αντικειμένων, που βρέθηκαν από το Διονύσιο Αρβανίτη σε αγροτεμάχιο φερομένης ιδιοκτησίας Βασιλείου Θανουρή»
Ημ/νια: 29/03/2013
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: ΒΕΑΞΓ-Ζ22
Keywords
Τυχαία Θέματα