Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 60.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Φ. Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ΚΑΕ 1313α οικ.έτος 2012 για προμήθεια ορθοπεδικού υλικού, Ιανουαρίου 2012.

Θέμα: Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 60.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Φ. Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ΚΑΕ 1313α οικ.έτος 2012 για προμήθεια ορθοπεδικού υλικού, Ιανουαρίου 2012.
Ημ/νια: 05/01/2012
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΔΑ: ΒΟΝΓ4690ΒΡ-Α32
Keywords
Τυχαία Θέματα