ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Θέμα: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ημ/νια: 29/11/2011
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΑ: Β4Β76-Ξ2Θ
Keywords
Τυχαία Θέματα