Διαπιστωτική πράξη περί αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης με το Δήμο Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων

Θέμα: Διαπιστωτική πράξη περί αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης με το Δήμο Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων
Ημ/νια: 02/01/2013
Φορέας: Δήμος Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων
ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΛ3-ΘΡΥ
Keywords
Τυχαία Θέματα