ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΤΕΚ ΑΕ

Θέμα: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΤΕΚ ΑΕ
Ημ/νια: 21/03/2012
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.-Ο.Τ.Α.)
ΑΔΑ: Β44ΝΟΡΦΒ-ΤΕΡ
Keywords
Τυχαία Θέματα