ΔΑΠΑΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ, ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΥ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ, ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
Ημ/νια: 13/07/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: Β41ΞΙ-0ΛΚ
Keywords
Τυχαία Θέματα