ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΑΕΔ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 2011 ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΑΕΔ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 2011 ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Ημ/νια: 27/12/2011
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΑΔΑ: 45ΨΞΟΚΨΡ-9ΛΛ
Keywords
Τυχαία Θέματα