Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την 24-3-2010: 1)ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΛΟΥΣΙ ,ον.πατρός: ΓΚΕΖΙΜ(GEZIM), ον.μητρός: ΦΕΛΛΑΝΖΑ (FELLANZA) 2)ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΝΙ, ον.πατρός: ΑΛΜΠΑΝΟ (ALBANO), ον.μητρός: ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANIELA) 3)ΜΑΡΚΕΛΑ ΣΑΝΙ, ον.πατρός: ΑΛΜΠΑΝΟ (ALBANO), ον.μητρός: ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANIELA) 4)ΙΟΥΝΙΑ ΣΑ

Θέμα: Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που ο ένας τουλάχιστον γονέας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως την 24-3-2010:1)ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΑΛΟΥΣΙ ,ον.πατρός: ΓΚΕΖΙΜ(GEZIM), ον.μητρός: ΦΕΛΛΑΝΖΑ (FELLANZA)2)ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΝΙ, ον.πατρός: ΑΛΜΠΑΝΟ (ALBANO), ον.μητρός: ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANIELA)3)ΜΑΡΚΕΛΑ ΣΑΝΙ, ον.πατρός: ΑΛΜΠΑΝΟ (ALBANO), ον.μητρός: ΝΤΑΝΙΕΛΑ (DANIELA)4)ΙΟΥΝΙΑ ΣΑΝΙ, ον.πατρός: ΚΛΙΝΤΟΝ(KLITON),ον.μητρός: ΕΡΙΟΝΕΛΑ (ERIONELA)
Ημ/νια: 10/02/2012
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΑΔΑ: Β44ΝΟΡ10-ΥΟΖ
Keywords
Τυχαία Θέματα