ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΞΕΤΕ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΕΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ & ΥΙΟΙ ΑΞΕΤΕ
Ημ/νια: 06/02/2013
Φορέας: Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΑΔΑ: ΒΕΔ87Λ1-ΡΔ4
Keywords
Τυχαία Θέματα