Απόφαση σχετικά με την έγκριση της υπ’ αρ. 3 / 2013 Απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Ευρώτα για τεχνικό πρόγραμμα 2013.

Θέμα: Απόφαση σχετικά με την έγκριση της υπ’ αρ. 3 / 2013 Απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Ευρώτα για τεχνικό πρόγραμμα 2013.
Ημ/νια: 18/02/2013
Φορέας: Δήμος Ευρώτα
ΑΔΑ: ΒΕΤΩΩΡΛ-4ΞΦ
Keywords
Τυχαία Θέματα