ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΣΩΡΙΝΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΣΩΡΙΝΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 04/04/2012
Φορέας: Δήμος Θερμαϊκού
ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΡ2-3Ο6
Keywords
Τυχαία Θέματα