Απόφαση Προέδρου Δ.Σ. ανάθεσης προμήθειας μίας τέντας βαρέου τύπου από υλικό PVC με κρίκους καθώς και την τοποθέτηση αυτής, για την κάλυψη αναγκών στο γήπεδο Κοντοκαλίου Κέρκυρας.

Θέμα: Απόφαση Προέδρου Δ.Σ. ανάθεσης προμήθειας μίας τέντας βαρέου τύπου από υλικό PVC με κρίκους καθώς και την τοποθέτηση αυτής, για την κάλυψη αναγκών στο γήπεδο Κοντοκαλίου Κέρκυρας.
Ημ/νια: 26/10/2012
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( Δ.Ο.Π.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: ΒΕΦΧΟΚΙΖ-891
Keywords
Τυχαία Θέματα