Απόφαση για την πληρωμή του τιμολογίου της DQS HELLAS, με ΑΦΜ 095784186, όπου αφορά έξοδα λειτουργίας Οργάνων Διοίκησης, ποσού 1722,00 ευρώ.

Θέμα: Απόφαση για την πληρωμή του τιμολογίου της DQS HELLAS, με ΑΦΜ 095784186, όπου αφορά έξοδα λειτουργίας Οργάνων Διοίκησης, ποσού 1722,00 ευρώ.
Ημ/νια: 07/12/2012
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) (Π.Δ. 383/1971) (ΣΥΝΕΠΟΠΤΕΙΑ ΜΕ YPEKA)
ΑΔΑ: Β4ΜΟ469ΗΞΗ-ΖΕΔ
Keywords
Τυχαία Θέματα