Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Κατασκευή και λειτουργία έργων αποστράγγισης – αποχέτευσης ομβρίων ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου ?ήμου Κρωπίας»

Θέμα: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Κατασκευή και λειτουργίαέργων αποστράγγισης – αποχέτευσης ομβρίων ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου ?ήμουΚρωπίας»
Ημ/νια: 14/11/2012
Φορέας: Περιφέρεια Αττικής
ΑΔΑ: Β4ΣΨ7Λ7-Ψ59
Keywords
Τυχαία Θέματα