Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τροιζηνίας με αριθμό 11/2013 και θέμα : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, μετά του αναπληρωτή του, ως μέλος της Επιτροπής για την παραλαβή υπηρεσιών κατά το έτος 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 70 του Π.Δ. 28/1980.

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τροιζηνίας με αριθμό 11/2013 και θέμα : Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, μετά του αναπληρωτή του, ως μέλος της Επιτροπής για την παραλαβή υπηρεσιών κατά το έτος 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 70 του Π.Δ. 28/1980.
Ημ/νια: 23/01/2013
Φορέας: Δήμος Τροιζηνίας
ΑΔΑ: ΒΕΥΗΩΗΛ-ΖΤΩ
Keywords
Τυχαία Θέματα