ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΚΑΛΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΚΑΛΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
Ημ/νια: 20/03/2013
Φορέας: Δήμος Κηφισιάς
ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΕΜ-ΕΔΥ
Keywords
Τυχαία Θέματα