ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/Π.Τ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την καταβολή της αμοιβής υπηρεσίας εγκατάστασης του προγράμματος autocad και παροχής υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης στους Η/Υ των σεμιναρίων που διοργάνωσε η ΝΕ ΤΕΕ Τρικάλων

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/Π.Τ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την καταβολή της αμοιβής υπηρεσίας εγκατάστασηςτου προγράμματος autocad και παροχής υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης στους Η/Υ των σεμιναρίων που διοργάνωσε η ΝΕ ΤΕΕ Τρικάλων
Ημ/νια: 09/04/2012
Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Β4ΩΗ46Ψ842-50Ο
Keywords
Τυχαία Θέματα