Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της ΓΔΑΠΚ

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της ΓΔΑΠΚ
Ημ/νια: 06/04/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β49ΨΓ-ΥΝΔ
Keywords
Τυχαία Θέματα