ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α.Ε. 0673.01 ΠΟΣΟΥ €3.955.425,83 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ "ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ" ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α.Ε. 0673.01 ΠΟΣΟΥ €3.955.425,83 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ "ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ" ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012
Ημ/νια: 28/01/2013
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΔΑ: ΒΕΥΗΟΞ7Μ-ΣΕ7
Keywords
Τυχαία Θέματα