Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων από την εταιρεία Β. & Χ. ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ Ο.Ε. (Δ.Π.Υ. 4100026788 και 4100026790)

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων από την εταιρεία Β. & Χ. ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ Ο.Ε. (Δ.Π.Υ. 4100026788 και 4100026790)
Ημ/νια: 26/03/2013
Φορέας: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΔΑ: ΒΕ26469069-ΙΣΠ
Keywords
Τυχαία Θέματα