Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας «Ζωοτροφές ΔΙΚΕΠΑΖ 2012»

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας «Ζωοτροφές ΔΙΚΕΠΑΖ 2012»
Ημ/νια: 11/01/2012
Φορέας: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΔΑ: ΒΟΝ5ΟΡΙΕ-ΑΚΞ
Keywords
Τυχαία Θέματα