ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΠΑ ΝΜΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΠΑ ΝΜΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ημ/νια: 24/04/2012
Φορέας: ΙΚΑ
ΑΔΑ: Β49Ψ4691ΩΓ-Κ5Ι
Keywords
Τυχαία Θέματα