Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης α/α 618 για Τακτικές αποδοχές (περιλαμβόνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης α/α 618 για Τακτικές αποδοχές (περιλαμβόνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 19/12/2012
Φορέας: Δήμος Φαρσάλων
ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΗ0-4Θ1
Keywords
Τυχαία Θέματα