Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης α/α 617 για Τακτικές αποδοχές(περιλαμβόνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης α/α 617 για Τακτικές αποδοχές(περιλαμβόνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 19/12/2012
Φορέας: Δήμος Φαρσάλων
ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΗ0-6ΙΧ
Keywords
Τυχαία Θέματα