ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (1102) μετακίνηση του υπαλλήλου κου Μπεκιαρόπουλου Αθανασίου.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (1102) μετακίνηση του υπαλλήλου κου Μπεκιαρόπουλου Αθανασίου.
Ημ/νια: 28/02/2013
Φορέας: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-Δήμητρα
ΑΔΑ: ΒΕΔΞΟΞ3Μ-ΓΩ0
Keywords
Τυχαία Θέματα