Αποφ. ΔΣ 29-2013 Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ » με δ.τ. «ΚΕΔΗΜΕ»

Θέμα: Αποφ. ΔΣ 29-2013 Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ » με δ.τ. «ΚΕΔΗΜΕ»
Ημ/νια: 00/00/0000
Φορέας: Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
ΑΔΑ: ΒΕΔΞΩΛΑ-Μ2Ζ
Keywords
Τυχαία Θέματα