Αποδοχή της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Τροποποίηση της αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡ/Α1/Φ16/31987/1642/06.06.06.12 ΥΑ για έγκριση εκτέλεσης του 2ου υποέργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών Βασ. Ταβάκη και Καραολή & Δημητρίου Δήμου Θέρμης» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ (Αριθμ. Απόφ. 483/2012)

Θέμα: Αποδοχή της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Τροποποίηση της αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡ/Α1/Φ16/31987/1642/06.06.06.12 ΥΑ για έγκριση εκτέλεσης του 2ου υποέργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών Βασ. Ταβάκη και Καραολή & Δημητρίου Δήμου Θέρμης» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ (Αριθμ. Απόφ. 483/2012)
Ημ/νια: 08/11/2012
Φορέας: Δήμος Θέρμης
ΑΔΑ: Β4ΣΘΩΡΣ-4ΨΠ
Keywords
Τυχαία Θέματα