ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΜΟΤΕΡ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗΣ ΜΟΤΕΡ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 28/12/2012
Φορέας: Δήμος Τρικκαίων
ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΗ9-7ΑΗ
Keywords
Τυχαία Θέματα