ΑΝΑΤΡ 140 - ανάκληση δέσμευσης πίστωσης ποσού ύψους € ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ euro ( € 140,00 ) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 70.6323 (Λοιπά τέλη κυκλοφορίας) του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2011 που αφορά Κινήσεις Ανατροπής.

Θέμα: ΑΝΑΤΡ 140 - ανάκληση δέσμευσης πίστωσης ποσού ύψους € ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ euro ( € 140,00 ) , για την πληρωμή ισόποσηςδαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 70.6323 (Λοιπά τέλη κυκλοφορίας) του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2011που αφορά Κινήσεις Ανατροπής.
Ημ/νια: 31/12/2011
Φορέας: Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας
ΑΔΑ: Β4Ω0ΩΨΚ-Ρ17
Keywords
Τυχαία Θέματα