Ανάθεση τοποθέτησης δαπέδου PVC (βινυλικού) για τις ανάγκες μεταστέγασης της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου στην εταιρία ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ- Γ. Κοντογιαννάτος & ΣΙΑ Ε.Ε.

Θέμα: Ανάθεση τοποθέτησης δαπέδου PVC (βινυλικού) για τις ανάγκες μεταστέγασης της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου στην εταιρία ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ- Γ. Κοντογιαννάτος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ημ/νια: 23/04/2012
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
ΑΔΑ: Β49ΚΟΡ1Υ-Τ7Υ
Keywords
Τυχαία Θέματα