Ανανέωση άδειας χρήσης νερού υδροληψίας (γεώτρησης) υδρευτικής χρήσεως (άρδευση πρασίνου) στους ΚΟΥΤΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΤΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ στην ιδιοκτησία τους στη θέση «Σκάρπιζα» , Γορτυνίας 10-12 , του Δήμου Κρωπίας της Περιφέρειας Αττικής.

Θέμα: Ανανέωση άδειας χρήσης νερού υδροληψίας (γεώτρησης) υδρευτικής χρήσεως (άρδευση πρασίνου) στους ΚΟΥΤΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΙ ΚΟΥΤΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ στην ιδιοκτησία τους στη θέση «Σκάρπιζα» , Γορτυνίας 10-12 , του Δήμου Κρωπίας της Περιφέρειας Αττικής.
Ημ/νια: 14/02/2012
Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
ΑΔΑ: ΒΟΖΔΟΡ1Κ-ΚΘΨ
Keywords
Τυχαία Θέματα