ανάληψη υποχρέωσης για την εξόφληση οφειλής ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟΝ ΟΑΔΥΚ .

Θέμα: ανάληψη υποχρέωσης για την εξόφληση οφειλής ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟΝ ΟΑΔΥΚ .
Ημ/νια: 14/12/2011
Φορέας: Δήμος Αποκορώνου
ΑΔΑ: ΒΟΝ8ΩΨΤ-ΣΛ5
Keywords
Τυχαία Θέματα