Ανάληψη ποσού έργου ΠΔΕ-ΣΑΕ 014/8 (ΕΣΠΑ) με κωδικό 2010ΣΕ01480019 "Αποκατάσταση βυζαντινού ναού Αγίου Ιωάννη στις Ροβιές Μεστών Χίου"

Θέμα: Ανάληψη ποσού έργου ΠΔΕ-ΣΑΕ 014/8 (ΕΣΠΑ) με κωδικό 2010ΣΕ01480019 "Αποκατάσταση βυζαντινού ναού Αγίου Ιωάννη στις Ροβιές Μεστών Χίου"
Ημ/νια: 13/12/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: Β4ΜΒΓ-ΔΓΣ
Keywords
Τυχαία Θέματα