ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ΤΟΥΟΤΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛ.

Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ ΤΟΥΟΤΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛ.
Ημ/νια: 27/08/2012
Φορέας: Περιφέρεια Κρήτης
ΑΔΑ: Β4ΘΟ7ΛΚ-8Ψ3
Keywords
Τυχαία Θέματα