Ανάκληση απόφασης ανάληψης για τον Κ.Α.Ε. 2224

Θέμα: Ανάκληση απόφασης ανάληψης για τον Κ.Α.Ε. 2224
Ημ/νια: 18/12/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΜΦ9-Υ2Γ
Keywords
Τυχαία Θέματα