ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΙΑΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟ, ΑΕ΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Θέμα: ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΙΑΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟ, ΑΕ΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
Ημ/νια: 17/02/2012
Φορέας: ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ'
ΑΔΑ: Β4ΠΠ46906Ω-Φ0Σ
Keywords
Αναζητήσεις
αδεια ανευ αποδοχων γιατρων εσυ, αδεια ανευ αποδοχων γιατρος εσυ
Τυχαία Θέματα