ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ- ΜΠΟΙΛΕΡ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Σ.Φ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2012)

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ- ΜΠΟΙΛΕΡ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Σ.Φ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2012)
Ημ/νια: 15/09/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: Β4ΘΛΙ-ΧΧΨ
Keywords
Τυχαία Θέματα