ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 558/20-03-13

Θέμα: ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 558/20-03-13
Ημ/νια: 22/03/2013
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ
ΑΔΑ: ΒΕ264690ΒΚ-2ΔΙ
Keywords
Τυχαία Θέματα