ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 0-48-1 ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Θέμα: ΑΓΟΡΑ ΔΥΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 0-48-1 ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
Ημ/νια: 24/05/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΛΦΕ-ΩΣ4
Keywords
Τυχαία Θέματα