ΑΑΥ 557/2013-ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΥΗΣΗ ΣΤΗ ΤΖΑΖ - ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 60/14-3-2013

Θέμα: ΑΑΥ 557/2013-ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΥΗΣΗ ΣΤΗ ΤΖΑΖ - ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 60/14-3-2013
Ημ/νια: 14/03/2013
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
ΑΔΑ: ΒΕ26ΟΚ6Υ-Θ6Σ
Keywords
Τυχαία Θέματα