9η Εντολή Πληρωμής ποσού 24.999,96€ για την εκτέλεση του έργου του δασαρχείου Λίμνης με τίτλο: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών Δημοσίων Δασών περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Χαλκίδας», Αναδόχων: ‘’ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΑΥΙΔ – ΚΑΤΣΙΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Ν. ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε’’.

Θέμα: 9η Εντολή Πληρωμής ποσού 24.999,96€ για την εκτέλεση του έργου του δασαρχείου Λίμνης με τίτλο: «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών Δημοσίων Δασών περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Χαλκίδας», Αναδόχων: ‘’ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΑΥΙΔ – ΚΑΤΣΙΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Ν. ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε’’.
Ημ/νια: 11/12/2012
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: Β4Μ4Κ2Π-ΛΚΖ
Keywords
Αναζητήσεις
μαρουδης δαυιδ
Τυχαία Θέματα