49/2012 ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΙΣΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΟΦΩΝ

Θέμα: 49/2012 ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ 2 ΙΣΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΡΟΦΩΝ
Ημ/νια: 13/11/2012
Φορέας: Δήμος Σερρών
ΑΔΑ: Β4ΣΚΩ10-0ΧΖ
Keywords
Τυχαία Θέματα